De juiste zorg op de juiste plaats! 
Een fijne plek waar kwetsbare ouderen en chronisch zieken de best mogelijke zorg en juiste diagnose krijgen.

De best mogelijke zorg in Flevoland

Vanaf september 2022 kunnen kwetsbare ouderen en chronisch zieken uit Flevoland en omgeving terecht in een nieuw ’tijdelijk verblijf’ in Lelystad. Het ’tijdelijk verblijf’ is een unieke samenwerking tussen woonzorgorganisaties Coloriet en Woonzorg Flevoland en ziekenhuis St Jansdal. De komende maanden wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling, inrichting en verbouw van dit verblijf.

Het doel van het ’tijdelijk verblijf’ is de ouderenzorg toekomstbestendig houden en kwetsbare ouderen en chronisch zieken de best mogelijke zorg bieden in Flevoland. Kwetsbare ouderen en chronisch zieken zijn welkom als ze 24/7 zorg nodig hebben en (nog) nergens anders heen kunnen. 

Dit kan zijn omdat medische zorg nodig is die thuis niet gegeven kan worden. Er meer onderzoek gedaan moet worden om een juiste diagnose te stellen of iemand na ziekenhuisopname wat langer herstel nodig heeft om zelfstandig naar huis te kunnen. In het ’tijdelijk verblijf’ kan rustig bekeken worden hoe het beste aan het herstel van de cliënt kan worden gewerkt en welke zorg eventueel thuis nodig is. 

De bouw is gestart!

Het ’tijdelijk verblijf’ in Lelystad dient ter ondersteuning van de ziekenhuizen, huisartsen en woonzorgcentra in Flevoland en wordt gevestigd in ziekenhuis St Jansdal Lelystad.

Begin april 2022 is op de tweede verdieping van het ziekenhuis de bouw gestart. De drie bestuurders van de samenwerkende organisatie: Coloriet – Aukje Reinders (links), Woonzorg Flevoland – John Bos (midden) en ziekenhuis St Jansdal – Relinde Weil (rechts) gaven het startsignaal voor de bouw.

De komende maanden wordt de hele verdieping verbouwd waarna begin september 17 bedden beschikbaar zijn met een  optie tot uitbreiding naar 19 bedden.

Waarom een tijdelijk verblijf?

De drie zorgorganisaties (woonzorgorganisaties Coloriet en Woonzorg Flevoland en ziekenhuis St Jansdal) hebben het initiatief genomen voor het oprichten van het ’tijdelijk verblijf’ in Lelystad. Een nieuwe vorm van zorg gericht op kwetsbare ouderen en chronisch zieken die inspeelt op de (toekomstige) zorgvraag.

De belangrijkste redenen voor het oprichten van een tijdelijk verblijf zijn: 

  • De maatschappelijke opgave waar Nederland voor staat: door de vergrijzing (meer ouderen en steeds ouder wordende mensen) neemt de zorgvraag en complexiteit van de zorgvraag toe. Vanwege de demografische samenstelling van de bevolking is de uitdaging in Flevoland nog groter. De pioniers die zich in de jaren ’70 in de provincie vestigden, worden nu tegelijk oud en zorgbehoevend. Dit in combinatie met de uitdagingen op de arbeidsmarkt met een groeiend tekort aan zorgprofessionals;
  • In het belang van kwetsbare ouderen en chronisch zieken met een complexe zorgvraag, voor wie dankzij een betere diagnose in het tijdelijk verblijf, de herstelzorg beter kan worden ingericht;
  • De juiste zorg op de juiste plek;
  • Voorkomen dat mensen onnodig lang in het ziekenhuis verblijven en het ontlasten van huisartsen.

Voor wie is het ’tijdelijk verblijf’ bedoeld?

  • Voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken die te maken hebben met een complexe zorgvraag. 
  • Het ’tijdelijk verblijf’ richt zich op herstelgerichte zorg voor inwoners van Flevoland (Lelystad en Dronten), Almere en Harderwijk.
  • Het ’tijdelijk verblijf’ is een waardevolle aanvulling op het huidige zorgaanbod in de regio, waarbij de kennis en ervaring vanuit de drie zorgorganisaties zo optimaal mogelijk wordt ingezet.
  • Het tijdelijk verblijf biedt een aanvullende capaciteit (overloop) op de hoog complexe zorg van het eerstelijnsverblijf en voorziet in plekken voor mensen die wachten op opname in het verpleeghuis, eerstelijnsverblijf of geriatrische revalidatiezorg.

Logo Coloriet