De juiste zorg op de juiste plaats! 
Een fijne plek waar kwetsbare ouderen en chronisch zieken de best mogelijke zorg en juiste diagnose krijgen.

Interview met Paula Roorda en Anne-Marijke Schakelaar

‘Getijde’ zo gaat het tijdelijk verblijf dat woonzorgorganisaties Coloriet, Woonzorg Flevoland en ziekenhuis St Jansdal in Lelystad beginnen, heten.

“Een naam die past bij waar het tijdelijk verblijf voor staat en past bij Flevoland.” Dat vinden Paula Roorda en Anne-Marijke Schakelaar, respectievelijk directeur en manager van Getijde. De een afkomstig van Coloriet, de ander werkzaam bij Woonzorg Flevoland. Beiden ervaren zorgprofessionals in de thuiszorg en intramurale zorg. Samen gaan zij – met andere betrokkenen – het zorgconcept in Getijde vormgeven.

We spreken Paula Roorda en Anne-Marijke Schakelaar op de tweede verdieping van het St Jansdal waar ‘Getijde, tijdelijk verblijf Flevoland’ in oktober de deuren opent. Er wordt nu nog verbouwd, maar in hun hoofden rijpen de plannen om ervoor te zorgen dat cliënten hier straks met de juiste diagnose, zorg en/of behandeling weer hersteld naar huis gaan. “Ik geloof echt dat het een goede oplossing is voor de problematiek waar we in Flevoland mee hebben te maken,” vertelt Roorda, in het dagelijks leven directeur Wijkzorg bij Coloriet, overtuigd van de noodzaak van het tijdelijk verblijf. “We krijgen steeds meer ouderen met complexe zorgproblematiek. Soms liggen zij onnodig lang in het ziekenhuis omdat thuis niet de juiste zorg kan worden geboden, of worden zij – omdat de thuissituatie het niet toelaat – uit nood opgenomen op de spoedeisende hulp. Dat is zowel voor de mensen als de zorg niet goed. Getijde biedt in een rustige setting ruimte voor onder andere diagnose en herstelzorg. Een waardevolle aanvulling op het huidige zorgaanbod in Flevoland.”

 

Extra mogelijkheden
Collega Anne-Marijke Schakelaar, die naast manager van Getijde ook verantwoordelijk is voor het Eerstelijnsverblijf van Woonzorg Flevoland in Lelystad, knikt bevestigend. “De eerstelijnszorg moet anders,” vindt Schakelaar. Ze is gemotiveerd om hierin de samenwerking met huisartsen en de Spoedeisende Hulp aan te gaan. “De verkeerde-bedden-problematiek is iets dat ik in de praktijk geregeld tegenkom. Het onderliggende probleem is vaak complex van aard. Een combinatie van lichamelijke, psychische en soms ook maatschappelijke problemen. Dankzij een goede triage en de extra mogelijkheden die wij bij Getijde hebben, zoals het inschakelen van specialisten van het ziekenhuis, een specialist ouderengeneeskunde of zorgdomotica, kunnen wij cliënten de juiste zorg op de juiste plek bieden.”

 

Zorgplan
Over de naam Getijde, zijn Roorda en Schakelaar enthousiast. “Eb en vloed, de beweging. Het tijdelijke van de zorg die wij bieden komt erin terug,” legt Roorda uit. “Cliënten blijven niet bij ons, maar gaan zelfredzaam weer naar huis.” “En er spreekt kracht uit,” vult Schakelaar aan. “Kracht en wil om te herstellen. Op basis van de diagnose wordt een zorgplan met de hersteldoelen gemaakt, waarbij de cliënt de regie heeft. Bij opname wordt ook de ontslagdatum waar naar toe wordt gewerkt al aangegeven. Samen met de cliënt gaan we doelgericht aan het werk om zo goed mogelijk hersteld en zelfstandig weer naar huis te gaan.” Doelgericht wordt nu ook gewerkt aan het werven van zorgmedewerkers en behandelaren, de bouw en inrichting van Getijde, het organiseren van de zorg en werkprocessen én de samenwerking met ketenpartners. Alles erop gericht zodat Getijde in september als tijdelijk verblijf de eerste cliënten kan ontvangen.